Zelfstandige kamertraining

Stichting Legolas biedt de mogelijkheid voor zelfstandige kamertraining in samenwerking met een partner in Schiedam.

De woningen, in Schiedam, zijn ééngezinswoningen waar maximaal vier cliënten in geplaatst worden.

Onze aanpak onderscheidt zich van andere organisaties, doordat wij dichtbij de jongeren staan en ze weten te bereiken door een aanpak te kiezen die persoonlijk aanspreekt en op maat is. Hier komt bij dat wij er voor kiezen  nauw betrokken te zijn met relevante werkgevers, leerwerktrajecten en opleidingen.

We laten de cliënten inzien met onze persoonlijke en volledige begeleiding dat er een samenhang is op diverse gebieden binnen onze aanpak, zodat ze weer een zelfstandig bestaan op kunnen bouwen.

We verlenen ondersteuning op maat en wat nodig is en verbinden dit  via regelmatige evaluaties aan scores in de zelfredzaamheidsmatrix: 1 Acute problematiek/ 2 Niet zelfredzaam/ 3 Beperkt redzaam/ 4 voldoende redzaam/ 5 volledig redzaam

De scores worden vooraf en tijdens het traject geanalyseerd en de aanpak wordt waar nodig aangepast. Dit vindt plaats op vooraf afgesproken evaluatiemomenten en gestelde doelen.

Dit wordt vervolgens samengevat in het plan van aanpak wat vooraf gemaakt wordt in overleg met cliënt en alle betrokken instanties.

Een vereiste om deel te kunnen nemen aan onze zelfstandige kamertraining is een dagbesteding hebben of er moeten er concrete plannen zijn om dit te realiseren in de nabije toekomst.

Deze dagbesteding kan bestaan uit werk, school of een leerwerktraject.