Over Stichting Legolas

Over Stichting Legolas

De betekenis  van het woord Legolas is groen blad, symbool voor groei en ontwikkeling.

Stichting Legolas is een organisatie voor ontwikkelingsgericht en verbindend werken met jongeren. De activiteiten van Legolas hebben betrekking op ontwikkeling van jongeren (in de knel)  in onze samenleving. Hierbij wordt samenwerking gezocht met maatschappelijk partners en persoonlijke netwerken om deze ontwikkeling te borgen.  Legolas streeft naar innovatie en ontwikkeling binnen de projecten en aangeboden diensten.

Projecten en producten en/of diensten.

Stichting Legolas: biedt maatwerk oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van jongerenproblematiek. Legolas is een samenwerkingsverband van professionals met ervaring in het jongerenwerk, coaching, jeugdbeleid en communicatie met jongeren

Stichting Legolas heeft een aantal innovatieve projecten in ontwikkeling en uitvoering. Hierbij gaat Legolas altijd uit van eigen kracht en mogelijkheden van jongeren en biedt hiervoor ondersteuning waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van peer educatie (jongeren helpen jongeren) en of ervaringsdeskundigheid, altijd met goede professionele ondersteuning.  Ontwikkeling, preventie en participatie van jongeren zijn het uitgangspunt bij alle activiteiten.

Informatie over deze programma’s vindt u op deze website. Nadere informatie kan verkregen worden via de mail.