Project de avonturentuin

Project de avonturentuin.

Stichting Legolas heeft  in Leiden een mooie en grote moestuin tot haar beschikking en we weten hoe fijn het is voor kinderen om hier te zijn en te spelen.  Buitenspelen, het spelen in en met de natuur, met natuurlijke materialen is fijn maar ook belangrijk in de ontwikkeling van het kind.

Leuke activiteiten in en rond de moestuin met psychosociale weerbaarheid als uitgangspunt gekoppeld aan verschillende thema’s  en persoonlijke leerdoelen van de kinderen/jongeren. Geschikt voor kinderen van 6 tot 15  jaar . Samen met  kinderen en jongeren gaan we zoeken naar mogelijkheden om hun kwaliteiten te versterken en in te kunnen zetten om hun leerdoelen te bereiken, de kinderen en jongeren oefenen in kleine groepjes met nieuw effectiever gedrag.

De avonturentuin, een uniek project voor kwetsbare kinderen en jongeren met sociaal emotioneel leerdoel

De doelgroep.

Voor een specifieke groep kinderen die moeilijk aansluiting vindt, onvoldoende basisvaardigheden heeft, onzeker is en weinig keuzemogelijkheden heeft in gedrag is onze passende ondersteuning dringend gewenst. De doelgroep zijn kinderen en jongeren

Korte omschrijving van de inhoud en doel van het project.

Het versterken van de psycho-sociale weerbaarheid van de doelgroep door in kleine groepjes van maximaal  8 kinderen wekelijks, gedurende minimaal  twee maanden, een psycho sociale weerbaarheidstraining  op basis van vooraf geformuleerde persoonlijke (leer)doelen aan te bieden.

Doelen kunnen zijn:

Uit een sociaal isolement komen, weer plezier krijgen in contact met anderen

Leren contact te leggen met leeftijdgenootjes

Leren communiceren

Verbeteren van gedrag, nieuwe vaardigheden ontwikkelen

Zelfverzekerder worden, op jezelf leren vertrouwen

Grenzen beter leren kennen (fysiek en/of mentaal)

Opgekropte energie kwijtraken, een uitlaatklep hebben

Agressieregulatie, leren omgaan met gevoelens als woede en frustratie

Zorgen en opkomen voor jezelf

Zelfstandig worden, oplossen van je eigen problemen

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode “ho tot hier en niet verder” en “rots en water”.  Door te werken met groepjes kinderen kunnen kinderen elkaar steunen en ook meedenken met de inhoud van de trainingen.

Korte omschrijving van de beoogde resultaten.

Na de training hebben kinderen de volgende vaardigheden ontwikkeld:

Op jezelf leren te vertrouwen. Zorgen en opkomen voor jezelf. Stilstaan bij wat jij kan, wil en doet.

Beter met jezelf en anderen omgaan .Je eigen problemen oplossen. De kinderen hebben meer keuzemogelijkheden voor succesvol gedrag.