Verlengde schooldag

Verlengde schooldag

 

Dit schooljaar is  Stichting Legolas als antwoord op de vraag van werkende ouders gestart met  een nieuw project; De Verlengde Schooldag. Samen met ouders van Het Mareland en vakdocenten van verschillende buitenschoolse activiteiten hebben we een voorzichtige start gemaakt met twee activiteiten en hopen spoedig te kunnen uitbreiden met een breder aanbod aansluitend op de schooltijden.

De groepen zullen bestaan uit minimaal 6 maximaal 8-10 kinderen afhankelijk van de activiteit. (activiteiten zullen pas doorgang vinden wanneer er minimaal 6 deelnemers zijn)

Hoe gaat het in zijn werk

Kinderen zullen gelijk uit school , onder begeleiding van medewerkers van st. Legolas, van school naar de betreffende locatie gebracht worde, door medewerkers van St. legolas. (Lopend of met de fiets afhankelijk van leeftijd) Ter plaatsen zal er nog tijd zijn om wat te drinken en te eten voordat de activiteit start.

De deelnemende vakdocenten verzorgen  samen met een stagiair van stichting Legolas een programma vanaf 15.30 tot 17.30 u. U kunt uw kind  ophalen tot uiterlijk 18.00 uur op de betreffende locatie.

Voor kleuters en 1e en 2e klassen is er ook een aanbod van 13.00 tot 15.00 uur ophalen kan dan tot uiterlijk 15.30 uur

Het schooljaar opgedeeld in 4 periodes

1e periode van    9 september t/m 15 november (exclusief 1 week herfstvakantie)

2e periode  van    18 november t/m 7 februari  (exclusief 2 weken kerstvakantie )

3e periode  van    10 februari t/m 24 april (exclusief 2 weken meivakantie)

4e periode  van    11 mei  t/m  17 juli

Aanbod

periode 1 t/m 4

De Avonturentuin door Colette Devilee ( 06-46613076) www.stichtinglegolas.nl/deavonturentuin en de avonturentuin op facebook.

Kleuters                Dinsdag       13.00 -15.00 u  met uitloop tot 15.30 uur

Donderdag   13.00- 15.00 u  met uitloop tot 15.30 uur

Klas 1 , 2              vrijdag         13.00 – 15.00 u

Klas 3 t/m 6          dinsdag       14.45 – 17.30  met uitloop tot 18.00 uur

Vrijdag        14.45 – 17.30  (nog enkele plekken)

Klas 5, 6, 7           Donderdag   14.45 – 17.30    met uitloop tot 18.00 uur

  • Anders dan voorheen zullen activiteiten ook doorgang vinden in de maanden december t/m maart gedeeltelijk op een andere locatie.

 

 

Kinderyoga door  Sietske de Jongh (06-23965099) en Margo Nagelkerke

www.demarebron.nl

Kleuters                         Dinsdag  13.00- 15.00u, uitloop tot 15.30     Sunterra

Kleuters + klas 1/2 Maandag 13.00-15.00u  uitloop tot 15.30      Sunterra

Vrijdag    13.00-15.00u                              Silvester

Klas  3+4 en klas 5+6 (ieder met een eigen programma)

Maandag 14.45-17.30u uitloop tot 18.00       Sunterra      Dinsdag   14.45-17.30u uitloop tot 18.00 Sunterra

Vrijdag    14.45-17.30u uitloop tot 17.45      Silvester

 

periode 4  (vanaf 11 mei)

Rockademy  www.rockademy.nl

  • oriëntatie programma; kennismaking met verschillende rock-instrumenten.
  • “Dance en performance”
  • DJ-training

Mail ons bij interesse

Graag inventariseren we hoeveel kinderen hier interesse in hebben en op welke dagen. Bij voldoende interesse stellen we in overleg met de Rockademy groepjes samen en worden docenten ingepland. Mail bij interesse voor plekje bij  een van de bovengenoemde activiteiten naar info@stichtinglegolas.nl met Naam, geboorte datum, klas en vermelding van activiteit en op welke dag(en). Dit kan vanaf vandaag tot uiterlijk  11 april  2020.

 

 

 

Kosten

Per periode van 10 weken zijn  de kosten 150 euro (eventueel ook in drie termijnen van 50 euro te betalen.) Wanneer er later in de periode wordt gestart zijn de kosten naar rato (aantal weken x 15 euro)

Aanmelding en deelname kan minimaal per periode van 10 weken . (proefles is in overleg met de desbetreffende docent mogelijk) Activiteiten zullen pas doorgang vinden wanneer er minimaal 6 deelnemers zijn. Wanneer er nog ruimte is in de groepen dan kan in sommige gevallen in de loop van de periode ook nog aangemeld worden.

Wilt u uw kind aanmelden voor een activiteit van de verlengde schooldag, stuur dan een mail met naam, geboortedatum en de klas waarin uw kind zit naar info@stichtinglegolas.nl, met vermelding van de activiteit en dag.

U krijgt een inschrijfformulier toegestuurd. Na ontvangst van uw  ingevulde en ondertekende formulier en 1e betaling is de inschrijving definitief.

Groepen gaan starten bij een minimale inschrijving van 6 kinderen en er kunnen maximaal 8 kinderen deelnemen.

Voor meer  informatie over betalingen, vervoer , planning, en inschrijving kunt u mailen naar , info@stichtinglegolas.nl  of bel/app met Colette 06-46613076

Voor inhoudelijke vragen over de activiteiten en maken van een afspraak voor  een eventuele proefles kunt u bij de betreffende vakdocenten terecht.